آذر 12, 1400

جشن ها و جشنواره های جهانی

جشن سال نوکه یکی از زیباترین و شادترین لحظات سال است در نقاط مختلف دنیا دارای آداب و رسوم مختلف بوده و حتی در زمان های متفاوتی صورت میگیرد. باورش سخت است اما اگر می توانستید تمام طول سال را…